رایانامه | اولین مجله تخصصی ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ هیچگاه به این سادگی نبوده است !

آیا می دانید؟

۴۴ درصد از دریافت کنندگان ایمیل ها در یک سال اخیر حداقل یک خرید از این طریق انجام داده اند.

۳۳ درصد از دریافت کنندگان، ایمیل ها را فقط براساس جذابیت عناوین آنها باز می کنند

ایمیل های با عناوین زیر ۱۰ کارکتر ۵۸% بیشتر از عناوین طولانی ترین باز می شوند.

ایمیل های ارسالی در روزهای شنبه بهترین سودآوری را داشته اند.

خانم ها ۱۰ درصد بیشتر از آقایان ایمیل ها را باز می کنند.

بودجه های کسب و کارها برای ایمیل مارکتینگ در دنیا هر سال ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند.

به ازای یک تومان سرمایه گذاری در ایمیل مارکتیگ شما ۴۴٫۲۵ تومان برگشت سرمایه خواهید داشت.

۴۸%  از ایمیل ها با گوشی های تلفن همراه باز می شوند.

۹۱% از مشتریان حداقل یک بار در روز ایمیل خود را چک می کنند.