زندگینامه ری تاملینسون

/
ری تاملینسون برنامه‌ نویس آمریکایی بود. وی در شهر نیویورک متولد ش…