در مشاهده تصاویر مشکل دارید؟ لطفا اینجا کلیک کنید

Image Map
                                                صادرات محصولات لبنی به روسیه در آینده نزدیک

 کاوه زرگران درباره آخرین وضعیت توافقات بین ایران و روسیه برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی گفت: سازمان استاندارد روسیه قوانین خاصی را دارد که باید براساس آن برخی پروتکل‌ها و اطلاعات آزمایشگاهی از بیماری‌های رایج در کشور توسط سازمان دامپزشکی ایران به سازمان دامپشکی روسیه ارسال می شد.

وی با بیان این‌که این کار در دولت گذشته انجام نشد، اظهار کرد: از شهریور امسال وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را پیگیری کرد و تاکنون 18 شرکت صادرکننده آبزیان موفق شده‌اند مجوز صادرات محصولاتشان به روسیه را اخذ کنند.

 

                 

ممنوعیتی برای فروش گوشت گرم وجود ندارد

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور ضمن توصیه مصرف کنندگان به خرید گوشت گرم از مراکز مجاز، گفت: ممنوعیتی برای فروش و مصرف گوشت گرم گاوی و گوسفندی در کشور وجود ندارد و شهروندان می تو...

ممنوعیتی برای فروش گوشت گرم وجود ندارد

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور ضمن توصیه مصرف کنندگان به خرید گوشت گرم از مراکز مجاز، گفت: ممنوعیتی برای فروش و مصرف گوشت گرم گاوی و گوسفندی در کشور وجود ندارد و شهروندان می تو...

ممنوعیتی برای فروش گوشت گرم وجود ندارد

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور ضمن توصیه مصرف کنندگان به خرید گوشت گرم از مراکز مجاز، گفت: ممنوعیتی برای فروش و مصرف گوشت گرم گاوی و گوسفندی در کشور وجود ندارد و شهروندان می تو...

ممنوعیتی برای فروش گوشت گرم وجود ندارد

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور ضمن توصیه مصرف کنندگان به خرید گوشت گرم از مراکز مجاز، گفت: ممنوعیتی برای فروش و مصرف گوشت گرم گاوی و گوسفندی در کشور وجود ندارد و شهروندان می تو...

ممنوعیتی برای فروش گوشت گرم وجود ندارد

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور ضمن توصیه مصرف کنندگان به خرید گوشت گرم از مراکز مجاز، گفت: ممنوعیتی برای فروش و مصرف گوشت گرم گاوی و گوسفندی در کشور وجود ندارد و شهروندان می تو...

ممنوعیتی برای فروش گوشت گرم وجود ندارد

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور ضمن توصیه مصرف کنندگان به خرید گوشت گرم از مراکز مجاز، گفت: ممنوعیتی برای فروش و مصرف گوشت گرم گاوی و گوسفندی در کشور وجود ندارد و شهروندان می تو...

ممنوعیتی برای فروش گوشت گرم وجود ندارد

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور ضمن توصیه مصرف کنندگان به خرید گوشت گرم از مراکز مجاز، گفت: ممنوعیتی برای فروش و مصرف گوشت گرم گاوی و گوسفندی در کشور وجود ندارد و شهروندان می تو...