نوشته‌ها

به بهانه‌ی حوصله نداشتن کارهایتان را عقب نیندازید!

به بهانه‌ی حوصله نداشتن کارهایتان را عقب نیندازید!

/
«حوصله ندارم!» یکی از پرکارترین قاتلان زنجیره‌ای جهان است که هرگز هم ب…
درخواست وقت کنید تا بتوانید راحت‌تر جواب منفی بدهید

درخواست وقت کنید تا بتوانید راحت‌تر جواب منفی بدهید

/
«نه» گفتن یکی از دشوارترین مهارت‌های اجتماعی و در عین حال یکی از مهم…
راهکار شلوغی اتاق کار

برای جلوگیری از شلوغی اتاق ، هر بخش را به کار خاصی اختصاص دهید

/
مشخص کردن کاربری بخش‌ها و قسمت‌های مختلف خانه می‌تواند از میزان د…
مدیریت زمان

به جای تلاش برای مدیریت زمان، به خودتان «نه» بگویید

/
شکی نیست که استفاده‌ی بهینه از زمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار…